Biz Kimiz Ve Ne Yapıyoruz?


Türkiye Ana Distribütörü olduğumuz SlipDoctors firmasının ürünleri Amerikan menşeli olup, Texas eyaletinde bulunan fabrikasında SlipDoctors markası adı altında üretilmektedir. Ürün, içeriğinde çeşitli kimyasalların bulunduğu su bazlı bir karışımdan oluşmaktadır. Firma kendini ürünün geliştirilmesinde yüksek kalite, kullanım güvenliği, imalat ve dağıtımına adamıştır. Firma Ar-Ge çalışmalarını fabrika bünyesinde bulunan laboratuvarlarında yapmaktadır.

Ürünümüz kuru ve ıslak zeminlerde sürtünmeyi yüksek oranlarda arttırarak güvenli bir zemin sağlar. Aynı zamanda ürünümüz, Underwriters Laboratory ve American Society of Testing and Materials gibi araştırma kurum ve laboratuvarlarının tavsiye ettiği kaydırmazlık seviyelerinin çok üzerindeki oranlara taşınmasını olanaklı kılar. Bu oranlar CoF değeri ile ölçülür.

CoF (Coefficient of Friction); yani Sürtünme Kuvveti, temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete verilen isimdir. Örnek olarak, ıslak bir zeminde yürüdüğümüz veya koştuğumuz zaman, yüzeyle olan her temasımızda, yüzeyin bize uyguladığı karşıt kuvvetin standart CoF değerinin altında olmaması gerekir ki kayma eylemi oluşmasın. Bu değerler Amerikan Standartlarına göre şöyle sıralanabilir:

0.60 ve üzeri Çok Güvenli
0.50’den 0.59’a Güvenli
0.40’dan 0.49’a Riskli
0.35’den 0.39’a Tehlikeli
0.00’dan 0.34’e Çok Tehlikeli

Kaydırmazlık uygulaması : Uygulama yapılacak zeminin detaylı olarak, çeşitli ağır yağ ve kir çözücülerle temizliğinin yapılması gerekmektedir.Temizlik sonrasında tamamen temiz ve kuru olduğuna inanılan yüzeyin uygulama aşamasına geçmeden önce SCof Metre kullanılarak sürtünme ölçümü yapılır ve kayda alınır.Ürünümüz su bazlı bir bileşim olduğu için basınçlı pompalar vasıtasıyla yüzeye püskürtülerek uygulanır.Belli bir süreyi takiben zemin suyla durulanarak temizlenir.Kaydırmazlığı sağlanan güvenli zemin SCof Metre yardımıyla ölçümlenerek raporlanır.

Neden Biz ?


-Güvenlik
Yaşadığımız çağda dış çevre dışında kalan her ortam, insan hayatına en uygun hale gelecek şekilde düzenlenerek barınma, çalışma ve yaşam alanı sunmaktadır. Bu ortamın değişmez maddelerinin başında güvenlik gelmektedir. Bu hususa dışarıdan gelebilecek tehlikelerin dışında, temas halinde bulunulan her türlü zemin de dâhildir. Evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarda, çeşitli spor müsabakalarının yapıldığı ve eğitim alınan yerlerde insan yükünü taşıyan ve çoğunlukla ne kadar önem arz ettiğini bilmeden üzerinden geçtiğimiz zeminlerdir. Herkes bilir ki sağlam temeller üzerine kurulan bir yapının çökmesi çok zordur. Bu örnekten yola çıkarak kişinin üzerinde durmuş olduğu zemin de ne kadar güvenliyse o kadar sağlam bir duruş sağlanmış olur. Biz bu aşamada kişiler için riskli veya uygun olmayan zeminleri istenen normlara getirme yükünü üstlenmiş bir kurumuz. Bunu da güvenlik testlerinden tam not almış bir ürünle yapmaktayız. Her ortamın kendine has özellikleri olduğu bilincini taşıyarak ve bununla beraber müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik zemin kaydırmazlık çözümleri sunarak güvenliği ön planda tutuyoruz.

-Kalite
Kalite, hayatın her aşamasında karşımıza çıkan bir unsur olup, satılan bir ürünün veya bir hizmetin fiyatı ile yararı arasında kurulan bir dengedir. Aldığınız bir ürün veya hizmet karşılığı ödenen ücretin çokluğu her zaman yüksek kalite sonucunu doğurmayabilir. Alınan ürün veya hizmet her bakımdan incelendiğinde oluşan fayda gerçek kaliteyi belirleyen en önemli ölçüttür. Biz de bu durum kendini ilk andan son ana kadar artan bir kalite algısıyla müşteri memnuniyetini de gözeterek hissettirir. Gerek ürünün kendini dünya pazarında ispatlamış olmasıyla ve gerekse geçirilen tüm aşamaların en ince detaylarına kadar hesaplanmasıyla bu his daha da kuvvetlenir. Hizmet sonrası takip sistemi müşteri ayırt etmeksizin standart bir prosedürdür. Şirketimizde kalite bütünlüğü esastır. Gerçekleşmeyecek hiçbir vaat inandırıcılığını bizim nezdimizde koruyamaz.

-Amaç ve Misyonumuz
İnsana kaybettiği anda ne kadar değerli olduğunu, en acı tecrübelerle gösteren sağlık olgusu bizim bu işe başlama amaçlarımız arasındaki yerini en başında almıştır. Bir insanın sağlığından daha değerli hiçbir şeyin olamayacağını düşünen Zemin Doktoru ailesi bu olguyu bozabilecek her türlü kötü zemin durumlarını daha gerçekleşmeden önlemek gayesini taşımaktadır. Yapılan her uygulama önem sırasına göre, her zaman önce temeli insan sağlığına dayanan bir algıyla asıl amacını perçinler. Daima bu çerçeve içerisinde bir örüntü yaratır. Bu çerçeveye kalite ve de güvenlik öğeleri de eklenince sarmal tamamlanmış olur. Zemin Doktoru kişilerle ortamları birbirine bağlayan en güvenli, en kaliteli ve insan odaklı bir kurumdur. Sağlıklı zeminler sağlıklı ortamlar yaratır.