Maintain Grip

Ağır Yağlı Yüzeyler İçin


Uzun süre kullanılıp, kalıp olarak yağlanmış yüzeylerde yüksek temizlik oranını sağlamak için kullanılır. Mikroskobik oranda detaylı bir temizlik sağladığı için ağır yağ birikintilerini temizlemek için son derece etkilidir.